Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stromy

Stromy

Zrození listů

Symfonie květůLoučení


Bojanovice (cesta do Nemocnice pod Pleší, 14. 4. 2021)

cesta na Hájek

Život stromů

Pohlcení

Železný kříž - mluví mlčením, bolestí, ale i nadějí. Tam na něm Kristus trpěl a umíral. Vedle rostl stromek, malinký a nevinný, A postupem času kříž pomalu vrůstal.

Na starém hřbitově stojí kříž železný Ježíšovo tělo vrostlo do stromu Nikdo už tu nepřichází, nikdo už tu nepláče Jen kříž mluví mlčením o bolesti a naději

Když se podívám na kříž, cítím jeho sílu I když se zdá, že Kristus není vidět On je tu s námi, on nás neopouští On nám dává smysl i na opuštěném hřbitově

Ježíšův obraz se více neskrýval, Dříve vidět byl snadno, nyní už není. Strom železný kříž pohltil, ale přesto Ježíš tam zůstává, skrytý v jeho dřevě.

I když se nám zdá, že Kristus není vidět, Ve skutečnosti zde zůstává. On je vždy s námi, i když se schovává, Třeba ve stromě, který pohltil železný kříž.|

Trním korunování
dscf2678.jpg_.jpgdscf3129.jpg_.jpg
ZakulaceníSklonění
dscf3144.jpg_.jpgdscf2846.jpg_.jpg
Spřátelení

Bříza a smrk na louce žijí
samota zlá ta je teď míjí.
Smrk k bříze tiskne své větve:
V objetí něčí padnu-li,
vždy vím, že ve Tvé!
Rozpraskání
uvezneni.jpg_.jpgpropojeni.jpg_.jpg
UvězněníDotýkání
michalka.cesty.in_domains_michalka.cesty.in_lib_exe_fetch.php_w_500_tok_4c1fc8_media_51.jpg_.jpg
VyplněníMlčení
OsamoceníProcházení
Vyhlížení Naklonění
Načesání Rozcuchání
ZrcadleníPropletení
Srdcování I.Srdcování II.
Přitisknutí I.Přitisknutí II.
Zasnoubení

Já ti prstýnek dám
Já ti za něj dám svůj
Lásku věrně mi přísahej
Celý život při mě stůj…
Objímání

Objímej mě, má panenko,
objímej mě pevně.
Spolu jsme tu má stařenko,
dožijeme věrně.

Z osudu rukou vzal jsem svůj los,
jak zrno, jež hodil na brázdu kdos.

Jak obilné stéblo, jež vyroste v klas
a k zemi se chýlí, když dospěl mu čas.

Vzklíčí a roste, dá zrno a dost;
jak ono na zemi jsem jenom host.

Tak všichni jsme z lidí, vládce i rob;
a mne život těší a neděsí hrob.

V zem, jež ho vydala, schýlí se klas;
– kdes v Boží zahradě vyrostu zas.


Josef Václav Sládek, Selské písně a české znělky.
Sklánění


Strom života

Čtvero ročních období

stromy.txt · Poslední úprava: 01. 08. 2023 08:56 autor: 178.255.168.101